Up Bekijk alle shops

GS1 Databar

Veelgestelde vragen over GS1 Databar.

Hieronder kunt u een lijst met veelgestelde vragen over het GS1-label vinden . Voor meer informatie kunt u eventueel informeren bij GS1 Nederland (tevens auteur onderstaande informatie).

1. Is de GS1 DataBar de nieuwe naam voor RSS?

2. Waar staat de GS1 DataBar voor?

3. Wat zijn de GS1 DataBar-voordelen voor de point-of-sale?

4. Moet de GS1 DataBar op 1 januari 2010 verplicht aan de kassa scanbaar zijn?

5. Zal de GS1 DataBar de huidige gebruikte barcodes aan de kassa gaan vervangen?

6. Welke GS1 DataBar-varianten zijn er beschikbaar voor de point-of-sale?

7. Mag ik, als fabrikant, zelf bepalen welke GS1 DataBar-variant ik op de producten print?

8. Is het verplicht om de informatie die in de GS1 DataBar staat, onder de barcode, in mensleesbaar schrift te plaatsen?

9. Vanaf wanneer kan ik de GS1 DataBar gebruiken?

10. De GS1 DataBar kan een GS1-artikelcode met aanvullende informatie (bijv. een THT-datum) bevatten. Op dit moment wordt er nog geen aanvullende informatie gescand. Moet ik, als afnemer, de aanvullende informatie vanaf 1 januari 2010 verplicht kunnen scannen en verwerken?

11. Zal de GS1 DataBar in de logistiek worden ingezet?

12. Wat is het verschil tussen de GS1 DataBar en de GS1(EAN)-128?

13. Is de GS1 DataBar moeilijker print- en scanbaar dan de huidige barcodes?

14. Is de GS1 DataBar inderdaad kleiner dan de huidige barcodes?

15. Zijn de streepjes en spaties van GS1 DataBar kleiner dan die van GS1-8 en GS1-13-symbolen?

16. Waarom zou je de GS1 DataBar nu adopteren, met RFID in de nabije toekomst?


 1. Is de GS1 DataBar de nieuwe naam voor RSS?

Ja. De barcode heette voorheen Reduced Space Symbology oftewel RSS. Sinds 12 februari 2007 is de naam gewijzigd in GS1 DataBar.
Ga naar begin

2. Waar staat de GS1 DataBar voor?

De GS1 DataBar is een symbooltechniek die sinds 1999 in de GS1-standaard is opgenomen. De GS1 DataBar heeft meer mogelijkheden dan de symbolen die tot nu toe aan de point-of-sale (kassa) worden gescand (GS1-8 en GS1-13, UPC). GS1 DataBar kan namelijk veel kleiner worden weergegeven (tot 50% kleiner dan de GS1-8, GS1-13 en UPC) en is daarom heel geschikt voor de toepassing op kleine producten. Daarnaast kan een GS1 DataBar ook aanvullende gegevens bevatten, naast de GS1(EAN)-artikelcode, een houdbaarheiddatum, een batchnummer, het (variabel) gewicht, een serienummer en nog zo’n 100 andere gegevensvelden. Voor een aantal productgroepen is het interessant om zulke gegevens ook aan de kassa scanbaar te hebben.
Ga naar begin

3. Wat zijn de GS1 DataBar-voordelen voor de point-of-sale?

GS1 DataBar: GS1(EAN)-artikelcode

 1. Meer marketingruimte op de verpakking beschikbaar door kleinere barcode (-50%).
 2. Optimalisatie van Category management bij fruit, door elk individueel stuk fruit van een GS1 DataBar met GS1(EAN)-artikelcode te voorzien, kunnen gedetailleerde verkoopstatistieken worden bijgehouden.
 3. Verhoging van de service bij zelfscan-kassa’s: elk product heeft een barcode!
 4. De barcode op de schapkaartjes kunnen worden verkleind.

 

GS1 DataBar: GS1-artikelcode met aanvullende informatie

GS1-artikelcode + variabel gewicht

Door het toevoegen van het variabel gewicht kan in principe de prijs bij versproducten uit de barcode worden uitgefaseerd. De kassa kan namelijk automatisch op basis van de GS1-artikelcode met het variabel gewicht de prijs van het versproduct berekenen. De voordelen zijn;

 1. Sneller starten en/of afhandelen van acties;
 2. Verlagen van de voorraden bij fabrikanten.

 

GS1-artikelcode + houdbaarheidsdatum

 1. Verbeteren van product kwaliteitsgarantie: er worden geen producten meer buiten de houdbaarheidstermijn verkocht;
 2. Snellere kassa-afhandeling van prijskortingen op versproducten: op basis van de THT-datum berekent de kassa automatisch of er korting op het product van toepassing is;
 3. Voorkomen van fraude met afprijsstickers.      

 

GS1-artikelcode + batchnummer of serienummer

 1. Individueel tracken en tracen van consumenteneenheden.

 

GS1-artikelcode + serienummer

 1. Gestandaardiseerd waarborgen van de uniciteit van klantkaarten en coupons.

Ga naar begin

4. Moet de GS1 DataBar op 1 januari 2010 verplicht aan de kassa scanbaar zijn?

Ja, kassasystemen moeten in de hele wereld vanaf 1 januari 2010 in staat zijn om GS1 DataBars (minimaal met de GS1-artikelcode) te kunnen lezen en verwerken. 
Ga naar begin 

5. Zal de GS1 DataBar de huidige gebruikte barcodes aan de kassa gaan vervangen?

Nee, de keuze ligt in feite bij de merkhouder. Als er geen extra informatie op het product nodig is en voldoende ruimte op de verpakking voor de huidige barcode aanwezig is, kunnen de huidige EAN8 of EAN13-barcodes nog steeds worden gebruikt. Dit houdt voor de kassasystemen in dat deze na 1 januari 2010 zowel de GS1 DataBar als de huidige barcodes moeten kunnen scannen en verwerken.
 Ga naar begin

6. Welke GS1 DataBar-varianten zijn er beschikbaar voor de point-of-sale?

GS1 DataBar: Omnidirectional

Deze variant wordt gebruikt als u alleen een GS1-artikelcode in een GS1 DataBar wilt weergeven en er voldoende ruimte is om gegevens in één horizontale barcode-string weer te geven. Deze GS1 DataBar-variant kan vanuit diverse richtingen worden gescand (omnidirectioneel).

GS1 DataBar: Omnidirectional - Stacked

Deze variant wordt gebruikt als u alleen een GS1-artikelcode in een GS1 DataBar wilt weergeven en er onvoldoende ruimte is om gegevens in één horizontale barcode-string in de breedte weer te geven. De GS1-artikelcode wordt in twee delen opgebouwd. Door middel van een scheidingspatroon (middelste deel) tussen de delen kan de barcode snel worden gescand. Deze GS1 DataBar-variant kan vanuit diverse richtingen worden gescand (omnidirectioneel).

GS1 DataBar: Omnidirectional - Expanded

Deze variant wordt gebruikt als u naast de GS1-artikelcode ook aanvullende informatie (o.a. houdbaarheidsdatum) in een GS1 DataBar wilt weergeven en er voldoende ruimte is om gegevens in één horizontale barcode-string weer te geven. Elke GS1 DataBar met aanvullende informatie heeft een variabele lengte met een maximale capaciteit van 74 numerieke datatekens of 41 alfanumerieke datatekens. Deze GS1 DataBar-variant kan vanuit diverse richtingen worden gescand (omnidirectioneel).

GS1 DataBar: Omnidirectional - Expanded Stacked

Deze variant wordt gebruikt als u naast de GS1-artikelcode ook aanvullende informatie (o.a. houdbaarheiddatum) in een GS1 DataBar wilt weergeven en er onvoldoende ruimte is om gegevens in één horizontale barcode-string in de breedte weer te geven. De GS1-artikelcode wordt in twee delen opgebouwd. Door middel van een scheidingspatroon (middelste deel) tussen de delen kan de barcode snel worden gescand. Elke GS1 DataBar met aanvullende informatie heeft een variabele lengte met een maximale capaciteit van 74 numerieke datatekens of 41 alfanumerieke datatekens. Deze GS1 DataBar-variant kan vanuit diverse richtingen worden gescand (omnidirectioneel)
Ga naar begin

7. Mag ik, als fabrikant, zelf bepalen welke GS1 DataBar-variant ik op de producten print?

Ja, de kassasystemen van uw afnemers/retailers moeten alle varianten kunnen verwerken.
Ga naar begin

8. Is het verplicht om de informatie die in de GS1 DataBar staat, onder de barcode, in mensleesbaar schrift te plaatsen?

U wordt sterk geadviseerd om de informatie onder de GS1 DataBar te vermelden. De mensleesbare informatie wordt namelijk gebruikt in het geval dat de barcode niet scanbaar is. Indien u hele kleine producten heeft en het zeer moeilijk is (i.v.m. de beschikbare ruimte) om de mensleesbare informatie onder de barcode te plaatsen, moet u in bilateraal overleg met uw handelspartners bepalen of de informatie weggelaten mag worden.
Ga naar begin

9. Vanaf wanneer kan ik de GS1 DataBar gebruiken?

De GS1 DataBar is nu al een standaard en kan gebruikt worden: in de gezondheidszorg wordt de GS1 DataBar bijvoorbeeld al ingezet. De datum 1 januari 2010 geeft aan dat het symbool dan overal gescand kan worden, ook aan de kassa. Vanaf dat moment kan de GS1 DataBar dus overal ingezet worden. Op dit moment is het natuurlijk al mogelijk om op basis van afspraken tussen partijen onderling alvast met de GS1 DataBar aan de slag te gaan.
Ga naar begin

10. De GS1 DataBar kan een GS1-artikelcode met aanvullende informatie (bijv. een THT- datum) bevatten. Op dit moment wordt er nog geen aanvullende informatie gescand. Moet ik, als afnemer, de aanvullende informatie vanaf 1 januari 2010 verplicht kunnen scannen en verwerken?

Nee, het gebruik van aanvullende informatie uit de GS1 DataBar mag u, als afnemer, zelf bepalen. Het enige wat op 1 januari 2010 verplicht is dat u de GS1-artikelcode uit de GS1 DataBar moet kunnen scannen en verwerken. Afnemers kunnen de symbolen met aanvullende informatie wel scannen, maar indien de aanvullende informatie niet gewenst is, kan men de extra informatie (softwaretechnisch) negeren. 
 Ga naar begin

11. Zal de GS1 DataBar in de logistiek worden ingezet?

Ja, maar eventueel alleen voor handelseenheden. Een voorbeeld hiervan is de televisie, die in een grote doos zowel in het logistieke traject als aan de kassa zal worden gescand. Op logistieke verzendeenheden (zoals pallets, rolcontainers) zullen we dus geen GS1 DataBars tegenkomen. Hiervoor zal de markt de GS1(EAN)-128-symbolen (met de SSCC) blijven gebruiken.
Ga naar begin

12. Wat is het verschil tussen de GS1 DataBar en de GS1(EAN)-128?

Zowel de GS1 DataBar als de GS1-128 maken gebruik van de wereldwijde GS1 Application Identifier Standaard. Met behulp van deze standaard bent u in staat om naast de GS1-artikelcode aanvullende informatie, via een wereldwijde gestandaardiseerd formaat, in een barcode weer te geven. Het voordeel van de GS1 DataBar t.o.v. de GS1-128-symbooltenchiek is dat men dezelfde informatie in een kleinere barcode kan weergeven.
Ga naar begin

13. Is de GS1 DataBar moeilijker print- en scanbaar dan de huidige barcodes?

Nee, uit internationaal onderzoek is gebleken dat de GS1 DataBar makkelijker te printen en te scannen is.
Ga naar begin

14. Is de GS1 DataBar inderdaad kleiner dan de huidige barcodes?

Ja, de GS1 DataBar is 50% kleiner dan de huidige barcodes met een GS1-artikelcode die aan de point-of-sale worden gescand. Het kan dus zeer goed gebruikt worden voor kleine of moeilijk te bedrukken producten.
Ga naar begin

15. Zijn de streepjes en spaties van GS1 DataBar kleiner dan die van GS1-8 en GS1-13-symbolen?

Nee, zowel de GS1 DataBar als GS1-8- en GS1-13-symbolen moeten geprint worden met eenzelfde nominale grootte (en omliggende afmetingen) omdat scanners al zo’n 35 jaar ontwikkeld zijn op basis van deze specificaties.
Ga naar begin

16. Waarom zou je de GS1 DataBar nu adopteren, met RFID in de nabije toekomst?

Zowel de GS1 DataBar als RFID (GS1 EPCglobal-standaard) biedt de mogelijkheid om meer product informatie in de keten beschikbaar te krijgen. De GS1 DataBar is een simpelere en een goedkopere oplossing voor partijen die in de supermarkt meer informatie willen verwerken ter optimalisatie van de winkeloperatie en de investering in RFID op dit moment nog niet kunnen verantwoorden. De GS1 DataBar creëert een goed migratiepad ten behoeve van het toekomstig gebruik van RFID in de supermarkt.
Ga naar begin 

Even geduld...

Verder winkelen
Naar de winkelwagen
Verder winkelen
Naar de winkelwagen